Copyright en voorwaardenPictoschrijver wordt uitgegeven door Picto Nederland, Zwolle.

Copyright

De pictoschrijver is bedoeld voor het maken van teksten voor eigen gebruik. Picto’s mogen alleen met toestemming van Picto Nederland worden verspreid of anderszins worden opgenomen in artikelen, computerprogramma’s of andersoortige publicaties. Het pictoteam beoordeelt de kwaliteit en geeft daarna toestemming voor publicatie waarbij op het materiaal wordt aangegeven dat het picto’s betreft van het Picto Semi Schrift, © Trijntje de Wit, met een duidelijke verwijzing naar www.pictoschrijver.nl. Na publicatie kan er via onze multimedia aandacht worden besteed.
Bij verkoop met een winstoogmerk wordt een bescheiden vergoeding gevraagd ten behoeve van het project Pictoschrijver. In geval van goede doelen kan van deze vergoeding worden afgezien.

Dit product is auteursrechtelijk beschermd zowel wat betreft de Pictoschrijver als het Picto Semi Schrift.

Co-creatie: de eigen inbreng van gebruikers

Elke gebruiker wordt in staat gesteld om een met de pictoschrijver gemaakt verhaal te verzenden naar het Verzamelarchief. Dit verhaal kan daarna door de pictoschrijversgroep worden gebruikt als voorbeeldverhaal binnen de pictoschrijver of anderszins worden gepubliceerd, zodat ook anderen van ervan kunnen profiteren. Het delen van verhalen maakt de pictoschrijver tot een co-creatie waaraan iedereen kan meedoen.

Privacy-verklaring

Bij het aanleveren van een verhaal vergewist de maker zich ervan dat de bijdrage geen inbreuk maakt op het auteursrecht. Met andere woorden: jij bent de oorspronkelijke auteur van de bijdrage en het ingestuurde verhaal mag door de pictoschrijversgroep gepubliceerd worden.

Verhaal aanleveren

Het aanleveren een verhaal verloopt via Opslaan>Toevoegen aan Verzamelarchief. De pictoschrijversgroep zal zorgvuldig met dit materiaal omgaan. Bij eventuele publicatie wordt de naam van de auteur vermeld die in de kopregel staat. Je kunt hierover corresponderen via het contactformulier.

Copyright van derden

Binnen het gepresenteerde materiaal is zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met bijdragen van derden. Het is niet de bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Mocht dit naar jouw idee toch het geval zijn waardoor je in je belangen wordt geschaad, neem dan contact op. Indien het bezwaar redelijk is zal het betreffende materiaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Overmacht

Bij overmacht kan Picto Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn van de Pictoschrijver.